SA EESTI FORELL

2007 a. augusti alul sai võimalikuks jätkata töid Vodja jõe 640 meetrisel lõigul.

Tööde peamisteks eesmärkideks forellijõgedel on nende elutingimuste ja kudemispaikade parandamine, mis tähendab, et voolusuunajatena paigutatakse jõkke suured kivid, mille tagajärjel kiireneb vool haarates kaasa jõkke kogunenud muda. Selle tagajärjel paljastub paljudes kohtades kruusane jõepõhi ja on kohati isegi sobiv forellile kudepesade rajamiseks. Suured kivid tekitavad ka turbulentse, rikastades vett hapnikuga ja on ka varjepaikadeks forellidele.

3. märtsil 2007 loodi Forellisõprade MTÜ

Võimaldamaks huvilistel ühineda kalavete paremaks muutmise nimel, loodi 2007 aasta aprillis SA Eesti Forell juurde Forellisõprade MTÜ.

Tööd - tegemised forellipopulatsiooni hüvanguks Järvamaal (2005)

Elupaikade hävitamine on maailmas liikide kadumise põhjuste pingereas kõrgeimal kohal. Tähelepanuväärselt on sama kurva pingera viiendal positsioonil eraldi märgalade kuivendamine, mis oma olemuselt on samuti elupaikade kadumine. Neist kahest põhjustatud kalanappus annab paikkonniti tunda Eestiski, kus linnade veehaarded ja maaparanduse (Sic! parandus!) karvane käsi on veevaeseks kuivendanud allikaid ja neist toituvaid jõgesid. On joonlauana sirgeks tõmmanud meandreid, mille tulemusena voolab küll rutem ära suurvesi, ent tekkinud kanalis pole kaladel enam kusagile peituda. Üle jõepõhja kruusa rulluvad kuivenduskraavidest pärit mudavaalud, mattes enda alla põhjaloomakeste ja vees kooruvate putukate võimaluse elule ja sigimisele – kahandades omakorda kalade toidulauda.

Vee-elupaikade taastetööd Järvamaal (2004)

Kalade eluks ja liikide säilimiseks on looduses vajalikud mitmed tingimused. Puhta vee, toidu ja varjepaikade kõrval on eluliselt oluline võimalus segamatult kudeda ning marja säilimine ja areng kudepaigas. Jõeforellil on selles osas teatavasti üsna spetsiifilised nõudmised kiire voolu ja kruusase jõepõhja näol, mille läheduses peab saama end võimalike vaenlaste-küttide eest varjata ja pulmitamisest puhata. Kahjuks on aga maaparandustööd ja muu inimtegevus põhjustanud paljude kunagi head järelkasvu andnud paikade muutumise kasutamiskõlbmatuiks.

Reedel, 12. märtsil 2004 asutati sihtasutus Eesti Forell

Eesti lõhelistel on tulemas paremad ajad. Reedel, 12. märtsil asutati sihtasutus Eesti Forell eesmärgiga aidata kaasa Eesti lõheliste elupaigaks olevate veekogude sobiva ökoloogilise seisundi saavutamisele ja lõheliste looduslike asurkondade elujõulisuse suurenemisele. Juhatuse liikme Raul Pihu sõnul on üheks ülesandeks, millega kohe tööd alustatakse, jõeforelli sugukarjade loomine.

Eelmised | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |