SA EESTI FORELL

Porijõe kudealade rajamine

Juuni alguses kogunes 25 vabatahtlikku Tartumaale, Porijõele, et üheskoos rajada jõeforellidele sobiv kudeala.

Tapjapaisu likvideerimiseks Sindis hakatakse poliitikuile survet avaldama.

Viis keskkonnaorganisatsiooni alustasid allkirjade kogumist tapjapaisuna tuntud rajatise likvideerimiseks Pärnu jõel Sindis. Ainuüksi viimasel kümnel aastal juba kaheksa inimelu nõudnud pais on ületamatuks tõkkeks kalade rännetele põhjustades igal aastal miljonitesse eurodesse ulatuva keskkonnakahju ning kaitsealuste liikide populatsioonide hääbumise.

Lõhilaste arvukuse suurendamise võimalused Pärnu jõe näitel

Inimtegevuse tagajärjel on Läänemere vesikonna lõhilaste populatsioonide olukord aastakümnete jooksul halvenenud. Suur osa sobivaid elupaikasid jõgedel pole käesoleval hetkel lõhilastele kättesaadavad. Seetõttu tuleb nende liikide lõhilaste arvukuse tõstmiseks kaaluda mitmeid leevendusmeetmeid. Nii on ka Pärnu jõgi kudemiseks ja elupaigaks lõhilastele kättesaadav ainult osaliselt, kuna jõele on aja jooksul rajatud mitmeid rändetakistusi, millest mõned on kujunenud kaladele ületamatuteks.

Kalad pääsevad trepist üles

Kolm aastat tagasi läbis Kambja vallas Mäekülas asuv Nuti sild Peeda jõel kapitaalremondi. Paraku valasid töömehed sillaaluse betoonplaadi nii kõrgele, et jõele tekkis kunstlik kosk.

Forellid võtsid tehiskoelmu omaks

Rohkem Järvamaa kiirevooluliste jõgede kalaliigina tuntud jõeforell saab kenasti hakkama ka Tartumaa veekogudes. Soo jätkamiseks napib siin vajalikke koelmuid, kuid inimene saab kala aidata.

Eelmised | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | Järgmised