SA EESTI FORELL

Sammuke lähemale Wöhrmanni kärestikule

Sindi paisu saagas mängiti jaanuari lõpus maha järjekordne osa. Toimus detsembris valminud keskonnamõjude hindamise (KMH) aruande avalik arutelu. Meenutuseks, et sedakordne, arvult juba neljas KMH Sindi paisu juures oli algatatud eesmärgiga selgitada välja, kuidas ja millistel tingimustel saaks rajada paisule hüdroelektrijaama (HEJ). Nagu seadus ette näeb, vaagiti ka alternatiivseid lahendusi.

2012.a valmis kaheksa uut kudeala jõe- ja meriforellidele.

Nagu vabatahtlikkuse alusel toimetavate ja tulu mitte teenivate organisatsioonidega ikka, nii püüab ka SA Eesti Forell tasapisi ent sihikindlalt täita oma missiooni. Seda vaatamata kõikvõimalikele takistustele ressursside piiratuse, bürokraatia ning lihtsalt küündimatu mõistmisvõimega indiviidide näol. Iseäranis piiravaks kipub olema inimressurss. Kui hoogtööpäeva korras kruusakotte tassivaid entusiaste õnneks ikka leidub (mille eest neile suurim tänu!), siis projektide ettevalmistamine ja läbiviimine on juba suuremad ja kõvasti aega ning energiat nõudvad pähklid, mille puremiseks kaheksast viieni põhitöö tegijail vaid harva jaksu jätkub. Seda hinnatavam on iga üksik projekt, mis taas kord uhke kudeala või ahvatlevate vee-elupaikadega päädib.

Tauno Jürgenstein: Sindi pais või Wöhrmanni kärestik?

Nädalataguses Sindi paisu teemalises artiklis (Vt Tauno Jürgenstein, “Sindi paisu mõjudest”, PP 7.11) jäi õhku küsimus, milline oleks alternatiiv Sindi paisule. Vaatleme seda täna lähemalt ühes selle võimalike mõjudega.

Sindi paisu lammutamise pooldajad edastasid riigikogule pöördumise

Rahvaalgatusrühma Sindi Pais esindajad Hans Soll ja Tauno Jürgenstein andsid Toompeal riigikogu esimehele, Ene Ergmale, üle 2090 allkirjaga pöördumise.

Tauno Jürgenstein: Sindi paisu mõjudest

Suvel ja sügisel toimunud allkirjakogumistel, et likvideerida Sindi pais ja tunnistada hüdroenergia keskkonnavaenulikuks, tuli mul korduvalt seletada inimestele, miks paisutamine ja selle abil hüdroenergia tootmine loodusele halb on.

Eelmised | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | Järgmised