SA EESTI FORELL

Maaparandus – vee elustiku suurim vaenlane?

Inimene on läbi aegade hinnanud veekogusid ja nende lähedust. Põhjused on ulatunud joogiveest ja transporditeest kauni vaate ja erinevate puhkamise vormideni. Tänapäeva Eestis (ja mitte ainult) asuvad kõige kallimad elamukrundid just veekogude läheduses.

Saesaarega või Saesaareta?

Ühel aprilli alguse õhtupoolikul sai Taevaskoja külamajas kokku üle poolesaja inimese, kellele läheb ühel või teisel viisil korda Taevaskoja ürgoru, kitsamalt selle Saesaare veehoidla all oleva osa, saatus.

Ahja jõel Taevaskojas tuleb taastada ürgne Saesaare kärestik

On saabunud ajalooline võimalus taastada Eesti üks kauneimaid ja ürgsemaid jõelõike - Taevaskoja (Ahja) jõgi Kiidjärve ja Väike-Taevaskoja vahel. Praegu on käimas keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) protsess Ahja jõe Saesaare paisu ja hüdroelektrijaama (HEJ) loodusele kahjulike mõjude vähendamiseks. Algselt välja pakutud kalapääsu rajamise kõrval on üha selgemalt esile kerkinud hoopis tõhusama alternatiivina paisu, HEJ ja veehoidla likvideerimine.

Onga jõe forellid said paremad kudemis- ja elutingimused

Peagi algaval hooajal saavad Onga jõe forellid valida hoopis suurema hulga kudemispaikade vahel, kui neil oli varem, sest Forellisõprade Mittetulundusühing rajas neile 2,4 kilomeetri pikkusele lõigule Jõgeva valla Vägeva ja Selli küla ümbruses uusi hajus- ja paiskärestikke.

Keskkonnaamet ei näe võimalust lubada Sindi paisule hüdroenergiajaama

| 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | Järgmised