SA EESTI FORELL

Onga jõe forellid said paremad kudemis- ja elutingimused


Peagi algaval hooajal saavad Onga jõe forellid valida hoopis suurema hulga kudemispaikade vahel, kui neil oli varem, sest Forellisõprade Mittetulundusühing rajas neile 2,4 kilomeetri pikkusele lõigule Jõgeva valla Vägeva ja Selli küla ümbruses uusi hajus- ja paiskärestikke.

Loe lähemalt ajalehest Vooremaa: http://www.vooremaa.ee/contents.php?cid=1025796

Helve Laasik